Urejanje okolice stavb

Z rednim urejanjem okolice in notranjosti večstanovanjskih ali poslovnih stavb ohranjamo urejen in lep videz stavb.
Na željo etažnih lastnikov lahko okolico in notranjost vaše stavbe uredimo z našimi pogodbenimi podizvajalci. Obseg del lahko glede na potrebe stavbe določite lastniki sami. Ureditev zajema:

  • dnevno čiščenje okolice stavbe,
  • priprava kesonov za odvoz odpadkov in čiščenje kesonov,
  • čiščenje snega in posipanje soli ter urejanje okolice v zimskem času (dovozne in pohodne poti),
  • manjša popravila (zamenjava žarnic, popravilo ključavnic, kljuk, luči, nabiralnikov, klopi in igral…)
  • čiščenje odtokov (terasa – streha stavb, kleti),
  • čiščenje svetlobnih jaškov,
  • košenje in urejanje skupnega funkcionalnega zemljišča in skrb za urejenost okrasnega grmičevja, rož in dreves,
  • pregled kanalizacije in čiščenje jaškov za meteorno vodo,
  • čiščenje cokla fasade stavbe (po dogovoru z lastniki)