Rezervni sklad

Sredstva, vplačana v rezervni sklad vodimo na posebnem transakcijskem računu, ki je ločen od premoženja upravnika. Pri prekinitvi pogodbe o upravljanju se sredstva rezervnega sklada prenesejo na TRR, ki ga za večstanovanjsko ali poslovno stavbo vodi novoizvoljeni upravnik. Pri morebitnem stečaju upravnika so sredstva rezervnega sklada ločena od stečajne mase upravnika, zato upniki v izvršilnem postopku ne morejo poseči vanje.

Iz sredstev rezervnega sklada se krije:

  • obnova ali zamenjava streh, žlebov in odtočnih cevi,
  • obnova fasad,
  • obnova ali zamenjava dimnikov in zračnikov
  • obnova ali zamenjava dotrajane vodovodne in električne napeljave, kanalizacije v stanovanjski ali poslovni stavbi  ter kanalizacijskega priključka,
  • obnova dvigal.

V rezervni sklad morajo po zakonu  prispevati vsi etažni lastniki stanovanjskih ali poslovnih objektov, kjer ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem stanovanj ali poslovnih prostorov.

Višina prispevka v rezervni sklad je odvisna od:

  • površine posameznega dela v objektu,
  • starosti nepremičnine,
  • morebitnih obnov konstrukcijskih elementov stavbe. 

Etažni lastniki pa se lahko odločijo, da bodo v rezervni sklad prispevali več, kot je najnižji določen prispevek.
V takem primeru lastniki zbirajo sredstva v dodatni sklad. Zbiranje sredstev v dodatni sklad je lahko omejeno na posamezno investicijo v objektu in se zaključi, ko je le-ta zaključena.
Etažni lastniki, ki svojo nepremičnino proda, ne more zahtevati vračilo že vplačanega zneska rezervnega sklada. Le - ta postanejo last večstanovanjske stavbe.