Prenova stavb

Vzdrževanje stanovanj, večstanovanjskih stavb, poslovnih in drugih stavb, vključuje tudi njihovo celotno prenovo.
Svojim naročnikom nudimo:

1. za stavbe v upravljanju Habit d.o.o.

Kot pooblaščenci etažnih lastnikov izvajamo inženiring za vsa potrebna vzdrževalna dela na skupnih delih, prostorih in napravah večstanovanjskih stavb:

  • od ogleda,
  • pridobivanja ponudb,
  • izbora izvajalca skupaj z etažnimi lastniki,
  • nadziranja poteka izvedbe del,
  • primopredaje del in
  • izvedbe zaključnega poročila etažnim lastnikom za končano investicijo..


2. za zunanje naročnike (fizične ali pravne osebe)
Za zunanje naročnike tako fizične kot tudi pravne osebe izvajamo:

  • organiziranje in pridobivanje potrebnih dovoljenj ponudb za gradnjo,
  • nadziranje gradnje,
  • izdelava ustreznih pogodb,
  • izdelava cenitev,…