Ostale storitve

  • izdelava pogodb o medsebojnih razmerjih za večstanovanjske ali poslovne stavbe po predhodnem dogovoru.
  • za večstanovanjske ali poslovne stavbe vodimo sredstva rezervnega sklada, ki so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja stavbe. Plan vzdrževanja večstanovanjskih ali poslovnih stavb sprejmete etažni lastniki na zboru lastnikov 1x letno.
  • organiziramo izvedbo in nadzor nad večjimi vzdrževalnimi deli na skupnih delih, napravah in prostorih kot so obnova strehe, fasade, dvižnih vodov,….