VODSTVO PODJETJA

Direktor
Aleš VAJNGERL
Telefon: 03 777 0 350 ali 03 777 0 383
e-pošta: ales.vajngerl@habit.si