VIZIJA IN POSLANSTVO DRUŽBE HABIT

Pri viziji podjetja bomo dosledno upoštevali: 

  • pristen odnos ter tesno sodelovanje z etažnimi lastniki v smislu vsakodnevne razpoložljivosti,   
  • s predstavniki stavbe organiziranje rednih sestankov in do vsake rešitve pristopanje individualno in celostno,
  • 24 urno dosegljivost naše dežurne službe etažnim lastnikom,
  • pravočasno opravljanje storitev z ustrezno izobrazbeno strukturo zaposlenih, s primernimi izkušnjami in zanesljivimi poslovnimi partnerji,
  • kakovost naših storitev kot eno od osnovnih, oziroma strateških usmeritev v našem podjetju,
  • kodeks dobrih poslovnih običajev pri GZS.

    Naš glavni cilj oziroma poslanstvo bo vzpostaviti in vzdrževati enoten nivo kvalitetnega upravljanja, skupaj s strokovnim vzdrževanjem stavbe pa zagotoviti kar najboljše možne pogoje za bivanje oz. delo v njej.