Sprememba podatkov na razdelilniku stroškov (na položnicah)

Obrazec je namenjen spremembi podatkov na položnicah (spremembi imena ali priimka- nosilca stroškov, spremembi naslova za dostavo le-teh...).