Habit d.o.o. - kontaktne osebe

Tadeja Atelšek

RECEPCIJA
Tadeja ATELŠEK
Telefon: 03 777 0 350
e-pošta: receptor@habit.si

Urška Kurnik

SPLOŠNA SLUŽBA (odnosi z javnostmi, marketing, kadrovska)
Urška KURNIK

Telefon: 03 777 0 383
e-pošta: ursa.kurnik@habit.si

Dejan Goršek

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE
Dejan GORŠEK, inž.

Telefon: 041 665 223
e-pošta: dejan.gorsek@habit.si

TEHNIČNA SLUŽBA

Borut Zager

VODJA UPRAVLJANJA
Borut ZAGER, inž.
Telefon: 03 777 0 369
e-pošta: borut.zager@habit.si

Martin Pusovnik

REFERENT UPRAVLJANJA
Martin PUSOVNIK

Telefon: 03 777 0 367
e-pošta: martin.pusovnik@habit.si

Jožica Borovnik

SAMOSTOJNI REFERENT UPRAVLJANJA
Jožica BOROVNIK

Telefon: 03 777 0 371
e-pošta: jozica.borovnik@habit.si

Rok Kolenc

REFERENT UPRAVLJANJA
Rok KOLENC

Telefon: 03 777 0 353
e-pošta: rok.kolenc@habit.si

Ewa Cymer

REFERENT UPRAVLJANJA
Ewa CYMER
Telefon: 03 777 0 366
e-pošta: ewa.cymer@habit.si

Jernej Lekš

REFERENT UPRAVLJANJA
Jernej LEKŠ
Telefon: 03 777 0 355
e-pošta: jernej.leks@habit.si

Damjan Berložnik

REFERENT UPRAVLJANJA
Damjan BERLOŽNIK
Telefon: 03 777 0 352
e-pošta: damjan.berloznik@habit.si

Mateja Jelen

REFERENT UPRAVLJANJA
Mateja JELEN
Telefon: 03 777 0 372
e-pošta: mateja.jelen@habit.si

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA, FINANC IN EKONOMIKE

Štefka Sirše Laznik

Vodja računovodstva, financ in ekonomike
Štefka Laznik SIRŠE
Telefon: 03 777 0 368
e-pošta: stefka.sirse@habit.si

REFERENT RAČUNOVODSTVA IN FINANC (pogodbeno delo)
Bojana OVEN
Telefon: 03 777 0 363
e-pošta: bojana.oven@habit.si

FINANČNI REFERENT (direktne bremenitve)
Petra MERMAL
Telefon: 03 777 0 358
e-pošta: petra.mermal@habit.si

FINANČNI REFERENT (plačilni promet)
Maja MIKLAVŽINA
Telefon: 03 777 0 361
e-pošta: maja.miklavzina@habit.si

REFERENT REKLAMACIJ IN IZTERJAVE
Špela LEKŠ
Telefon: 03 777 0 364
e-pošta: spela.leks@habit.si

PRAVNA SLUŽBA

Vodja pravne službe
Darja ŠALE
Telefon: 05 777 0 361
e-pošta: darja.sale@stavbenik.si