Habit d.o.o. izvaja tudi gradbeni inženiring

1) za stavbe v upravljanju Habit d.o.o.

Kot pooblaščenci etažnih lastnikov izvajamo inženiring za vsa potrebna vzdrževalna dela na skupnih delih, prostorih in napravah večstanovanjskih stavb:

 • od ogleda,
 • pridobivanja ponudb,
 • izbora izvajalca skupaj z etažnimi lastniki in sestave ustreznih pogodb za izvedbo del,
 • nadziranja poteka izvedbe del,
 • primopredaje del in
 • izvedbe zaključnega poročila etažnim lastnikom za končano investicijo.

2) za zunanje naročnike (fizične ali pravne osebe)

Za zunanje naročnike se izvaja:

 • organiziranje in pridobivanje potrebnih dovoljenj oz. ponudb za gradnjo,
 • nadziranje gradnje,
 • izdelava ustreznih pogodb,
 • izdelava cenitev oz. poročil,
 • spremljanje in potrditev projekta izvedenih del,
 • spremljanje stavbe v garancijski dobi in organizacija odprave morebitnih napak oz. pomankljivosti.